Rydym yn gobeithio bydd ysgolion dros Ogledd Cymru yn ymuno â ni i gefnogi Mike wrth iddo baratoi i gerdded dros 130 milltir ar draws Gogledd Cymru ym Mehefin i godi arian gyda’r Daith Gerdded Wrth Dy Ochr.

Mae llwyth o wybodaeth ar gael yn y pecynnau ysgol:

Ysgolion cynradd
Pecyn gwybodaeth ysgol gynradd (pdf)
Cyflwyniad pwynt pŵer ysgol gynradd

Mike Peters Primary School Video (To download, right click and ‘save as’)

 

Ysgolion uwchradd
Pecyn gwybodaeth ysgol uwchradd (pdf)
Cyflwyniad pwynt pŵer ysgol uwchradd

Mike Peters Secondary School Video (To download, right click and ‘save as’)

Cariad, Gobaith A Nerth