Trenau Cryfder ac yr Enfys

Mae aelodau Rotari gwych Gogledd Cymru unwaith eto wedi siarteru daudrên Rheilffordd yr Wyddfa (RHyW) er mwyn sicrhau bod pobl sydd â chanser, pobl â dementia a’u gofalwyr nad ydynt yn gallu cymryd rhan yn nhaith Snowdon Rocks, yn gallu ymuno i mewn ar y dydd.

 

Wedi ei ddynodi fel ‘Dydd gyda Gwahaniaeth’, bu i rai o deithwyr Snowdon Rocks y llynedd ddisgrifio’r digwyddiad fel ‘y diwrnod mwyaf arbennig’ ac ‘y diwrnod y byddwn yn ei drysori am byth.’

Bydd pobl sydd wedi’u heffeithio gan ganser a’u gofalwyr yn cael eu gwahodd i ymuno â’r Trên Cryfder, tra bydd teuluoedd sydd wedi’i heffeithio gan ddementia yn cael eu gwahodd i ymuno â Thrên yr Enfys. Mae lleoedd ar y trên yn cael eu dyrannu ar sail cyntaf i’r felin.

Gall pob teithiwr ddisgwyl croeso cynnes, cerddoriaeth, byrbryd a thaith hudolus i gopa’r Wyddfa. I gyd yn rhad ac am ddim diolch i haelioni a charedigrwydd rhyfeddol ac ymroddiad y Rotariaid yng Ngogledd Cymru.

Caniateir i’r teithwyr sydd a’r gallu i gerdded o’r orsaf drenau ar y copa i’r ‘gig ar y copa’ i wylio Mike Peters a’i  ffrindiau yn perfformio ar ben yr Wyddfa. Rhaid dynodi y bydd amser ar y copa yn gyfyngedig iawn. Bydd y rhai sy’n cymryd rhan yn y daith gerdded yn gallu dod i gyfarfod aelodau o’r teulu oddi ar y trenau ar blatfform y copa.

 

Cofrestrwch yma os gwelwch yn dda:   Tren Cryfder       Tren yr Enfys 

Noder amseroedd y trenau fel a ganlyn:

Trên Cryfder

 

Amser

Lleoliad

Gweithgaredd

1.00 YH

Canolfan Ymwelwyr Mynydd Gwefru

Teithwyr Trên Cryfder i gyrraedd am gyflwyniad cyn gadael ar gyfer yr orsaf.

1:15 YH

Canolfan Ymwelwyr Mynydd Gwefru

Teithwyr Trên Cryfder i adael am yr orsaf

1:30 YH

Gorsaf RHyW

Teithwyr Trên Cryfder i gyrraedd ar gyfer y trenau-cyfarfod a chyfarch

2:00 YH

Gorsaf RHyW

Trên Cryfder yn gadael

3:00 YH

Y copa

Trên Cryfder yn cyrraedd y copa

3:20 YH

Y copa

Trên Cryfder yn gadael

4:30 YH

Gorsaf RHyw

Trên Cryfder yn cyrraedd

 Trên yr Enfys

Amser

Lleoliad

Gweithgaredd

1:30 YH

Canolfan Ymwelwyr Mynydd Gwefru

Teithwyr Trên yr Enfys i gyrraedd am gyflwyniad cyn gadael ar gyfer yr orsaf.

1:45 YH

Canolfan Ymwelwyr Mynydd Gwefru

Teithwyr Trên yr Enfys i adael am yr orsaf

2:00 YH

Gorsaf RHyW

Teithwyr Trên Cryfder i gyrraedd ar gyfer y trenau-cyfarfod a chyfarch

2:30 YH

Gorsaf RHyW

Trên yr Enfys yn gadael

3:30 YH

Y copa

Trên yr Enfys yn cyrraedd

3:50 YH

Y copa

Trên yr Enfys yn gadael

5:00 YH

Gorsaf RHyW

Trênyr Enfys yn cyrraedd