Sadwrn Mehefin 3ydd: Traeth i Draeth 

 Bydd y daith hon yn awr yn dechrau yn Aberdaron am 10:00 am ac yn gorffen yn Abersoch rhwng 4pm a 5pm. Fe anfonir mwy o fanylion at gerddwyr cofrestredig pan gadarnheir y llwybr.

Ffi Cofrestru Traeth i Draeth: £20 y dydd i’r rheiny sy’n 12 a hŷn / dan 12 am ddim. Bydd y ffi gofrestru lawn yn cefnogi pobl sydd â chanser a’u teuluoedd.

Os ydych chi’n cymryd rhan mewn adrannau eraill o’r Daith Wrth Dy Ochr, mae’n rhaid bwcio’r rhain ar wahân.

Gofynnir i bob cerddwr godi cymaint o arian ag sydd bosib. Fe roddir ysnoden ymgyrch ‘Wrth Dy Ochr’ am ddim i bob cerddwr.  Bydd cerddwyr sy’n codi dros £500 yn cael crys T arbennig ‘Wrth Dy Ochr’. Bydd y rheiny sy’n codi dros £1,000 yn cael siaced yr ymgyrch ‘Wrth Dy Ochr’ am ddim.

Rhowch enwau’r cerddwyr i gyd, yn cynnwys plant, a rhifau cyswllt brys ar y ffurflen gofrestru ar-lein.

Cofrestrwch yma ar gyfer y Daith Traeth i Draeth