Sul Mehefin 18ed : Clawdd Offa i Brestatyn

Bydd y daith hon yn awr yn dechrau am 9am ar lwybr Clawdd Offa ger Rhuthun ac yn gorffen ym Mhrestatyn am 5pm. Fe anfonir mwy o fanylion at gerddwyr cofrestredig pan gaiff y llwybr ei gadarnhau.

Ffi Cofrestru Taith Rhuthun i Brestatyn: £20 y dydd i’r rheiny sy’n 12 oed a hŷn / dan 12 am ddim. Bydd y ffi gofrestru lawn yn cefnogi pobl sydd â chanser a’u teuluoedd.

Os ydych chi’n cymryd rhan mewn rhannau eraill o’r Daith Wrth Dy Ochr, mae’n rhaid bwcio’r rhain ar wahân.

Gofynnir i bob cerddwr godi cymaint o arian ag sydd bosib. Fe roddir ysnoden ymgyrch ‘Wrth Dy Ochr’ am ddim i bob cerddwr. Bydd cerddwyr sy’n codi dros £500 yn cael crys T ‘Wrth Dy Ochr’ arbennig. Bydd y rheiny sy’n codi dros £1,000 yn cael siaced ymgyrch ‘Wrth Dy Ochr’ am ddim.

Rhowch enwau pob cerddwr, yn cynnwys plant, a rhifau cyswllt brys ar y ffurflen gofrestru ar-lein.

Cofrestrwch ar gyfer Taith Rhuthun i Brestatyn yma