Sadwrn Mehefin 17eg: Ardal Llangollen

Bydd y daith hon yn awr yn dechrau ger Trefor, Llangollen am 9:00 am ac yn gorffen yn y  Ponderosa Café rhwng 2:30pm a 3:30pm. Fe anfonir mwy o fanylion at gerddwyr cofrestredig pan gaiff y llwybr ei gadarnhau.

Ffi Cofrestru ar gyfer Taith Ardal Llangollen: £20 y dydd i’r rheiny sy’n 12 oed a hŷn / dan 12 am ddim. Bydd y ffi gofrestru lawn yn cefnogi pobl sydd â chanser a’u teuluoedd.

Os ydych chi’n cymryd rhan mewn rhannau eraill o’r Daith Wrth Dy Ochr, mae’n rhaid bwcio’r rhain ar wahân.

Gofynnir i bob cerddwr godi cymaint o arian ag sydd bosib. Fe roddir ysnoden ymgyrch ‘Wrth Dy Ochr’ am ddim i bob cerddwr. Bydd cerddwyr sy’n codi dros £500 yn cael crys T ‘Wrth Dy Ochr’ arbennig. Bydd y rheiny sy’n codi dros £1,000 yn cael siaced ymgyrch Wrth Dy Ochr am ddim.

Rhowch enwau pob cerddwr, yn cynnwys plant, a rhifau cyswllt brys ar y ffurflen gofrestru ar-lein.

Cofrestrwch ar gyfer Taith Ardal Llangollen yma