Taith Snowdon Rocks 2017

Sadwrn, Mehefin 24ain 2017

Tâl Cofrestru Snowdon Rocks: £20 y dydd ar gyfer y rheiny sy’n 12 oed a hŷn / dan 12 am ddim. Bydd y tâl cofrestru llawn yn cefnogi pobl sydd â chanser a’u teuluoedd.

Os byddwch yn cymryd rhan mewn adrannau eraill o’r Daith Wrth Dy Ochr, mae’n rhaid bwcio’r rhain ar wahân.

Gofynnir i bob cerddwr godi cymaint o arian ag sydd bosib. Fe roddir ysnoden ymgyrch ‘Wrth Dy Ochr’ am ddim i bob cerddwr. Bydd cerddwyr sy’n codi dros £500 yn cael crys T Wrth Dy Ochr arbennig. Bydd y rheiny sy’n codi dros £1,000 yn cael siaced ymgyrch Wrth Dy Ochr am ddim.

Tocynnau am ddim i Ŵyl Gerddorol Snowdon Rocks
Sylwer, os ydych yn bwriadu casglu dros £150 mewn arian noddi drwy Snowdon Rocks, yna hoffem gynnig tocyn am ddim i chi i’r ŵyl 2 ddiwrnod Wrth dy Ochr. Cysylltwch â byyourside@wales.nhs.uk a byddwn yn eich rhoi ar y rhestr gwahoddedigion.

Amseriadau Snowdon Rocks:

Amser Lleoliad Gwybodaeth
23/06/2017 Canol dydd – 4:00 YH Canolfan Ymwelwyr y Mynydd Gwefru http://www.electricmountain.co.uk Cofrestru cerddwyr ar gyfer y rheiny sydd am gofrestru’n gynnar!
24/06/2017 08:00 AM – 10:30 am Canolfan Ymwelwyr y Mynydd Gwefru Cofrestru cerddwyr
24/06/2017 10:45 am Canolfan Ymwelwyr y Mynydd Gwefru Neges gan Mike a miwsig byw
24/06/2017 11:00 am Canolfan Ymwelwyr y Mynydd Gwefru Y daith yn dechrau! Mwy o fiwsig byw ar y ffordd ym Mhen-y-Ceunant http://www.snowdoncafe.com, y Tŷ Hanner Ffordd ac ar gopa’r mynydd.
24/06/2017 3:00 YH Copa Y trên Strength train yn cyrraedd am stop o 30 munud yn y copa. Y cofrestru ar gyfer hyn a’r Trên Enfys yn agor o fis Ebrill. Trên Enfys yn cyrraedd am 3:30. Bydd teithwyr yn gallu cyfarfod â cherddwyr ar blatfform y copa neu yn y gig ar y copa.
24/06/2017 3:00 YH Pen -y – Ceunant Cerddwyr cyntaf yn dychwelyd i fwynhau cawl am ddim a rhannu diod â ffrindiau. Mae’n bosib na fydd eraill yn cyrraedd yn ôl am rai oriau!
24/06/2017 6:00 YH The Heights Gŵyl Snowdon Rocks yn yr Heights yn dechrau.


Rhowch enwau’r cerddwyr i gyd, yn cynnwys plant, a rhifau cyswllt brys ar y ffurflen gofrestru ar-lein.

Cofrestrwch ar gyfer Heic Snowdon Rocks yma