Gŵyl Gerdd Snowdon Rocks

Sadwrn 24ain – Sul 25ain o Fehefin 2017

The Heights, Llanberis, LL55 4HB

Sadwrn 24ain o Fehefin, 6pm tan yn hwyr. Mike Peters o The Alarm, perfformiadau eraill a DJs i’w cadarnhau

Sul 25ain o Fehefin, 3pm tan yn hwyr. Ymddangosiadau gwadd, setiau arbennig gan dalent leol a thalent sy’n dod i’r amlwg ac adloniant ychwanegol sy’n addas i deuluoedd.

Gwybodaeth Ddefnyddiol:

  • Tocyn deuddydd £7 cyn Mai 1af, £12 wedi hynny.
  • Tocyn undydd dydd Sadwrn neu ddydd Sul £5 cyn Mai 1af, £10 wedi hynny.
  • Plant dan 12 yn cael mynd am ddim y ddau ddiwrnod
  • Sadwrn Mehefin 24ain, 6pm tan yn hwyr: Mike Peters o The Alarm, perfformiadau eraill a DJs i’w cadarnhau
  • Sul, Mehefin 25ain, 3pm tan yn hwyr. Ymddangosiadau gwadd, setiau arbennig gan dalent leol a thalent sy’n dod i’r amlwg ac adloniant ychwanegol sy’n addas i deuluoedd
  • Dau lwyfan, bwyd poeth, barau ychwanegol, amseroedd hwyl
  • Gellir cael tocynnau hefyd o The Heights neu gan Dîm Cymorth Codi Arian Awyr Las yn Swyddfa Gyffredinol Ysbyty Gwynedd
  • Diolch i noddwyr ffantastig y digwyddiad, mae holl gostau’r Ŵyl wedi’i gyflenwi, a hynny’n sicrhau y bydd yr holl arian a godwyd drwy’r Ŵyl yn mynd yn uniongyrchol i helpu pobl sydd â chanser a’u teuluoedd yng Ngogledd Cymru.
  • Bydd pawb sy’n prynu tocynau’n cael band arddwrn. Nid oes ar blant dan 12 angen bandiau arddwrn. Fe anfonir bandiau arddwrn i’r cyfeiriad post sydd wedi’i ddarparu. Gwisgwch eich band arddwrn fel tystiolaeth o bryniant.

Prynwch eich tocynau Gŵyl Snowdon Rocks yma.