Ymunwch fel gwirfoddolwr!

Os oes gennych ychydig o amser ar eich dwylo ac os hoffech ymuno â’n tîm gwych o wirfoddolwyr i helpu i drefnu’r daith gerdded Wrth dy Ochr, byddem wrth ein boddau yn clywed gennych.

Mae rhywbeth i bawb, o ddigwyddiadau hanner diwrnod i dasgau mwy ymroddedig i’r rhai sydd wirioneddol eisiau bod yn rhan o bethau.

Gallwn addo y byddwch yn teimlo’n dda, byddwch yn cael hwyl, cyfarfod â phobl ysbrydoledig a dod i adnabod eich cymuned leol hyd yn oed yn well na’r hyn rydych yn ei wneud yn barod.

Mae cyfleoedd gwirfoddoli yn cynnwys:

  • Helpu i ddosbarthu neu gasglu deunyddiau hyrwyddo taith gerdded Wrth dy Ochr ar draws Gogledd Cymru
  • Danfon tuniau casglu arian i leoliadau penodol yng Ngogledd Cymru.
  • Rhoi baneri i fyny mewn gwahanol leoliadau ar hyd y daith.
  • Trefnu casgliadau a sesiynau hyrwyddo mewn archfarchnadoedd a lleoliadau eraill yn y gymuned.
  • Helpu i gofrestru’r cerddwyr ar y daith ac yn Snowdon Rocks.
  • Casglu arian mewn bwcedi wrth i ni gerdded.
  • Ymuno â’n tîm marsialu i gadw cerddwyr yn ddiogel.
  • Gyrru cerbydau cefnogi.
  • Gwerthu nwyddau taith gerdded Wrth dy Ochr i helpu i godi arian.
  • Ymuno â’n tîm stiwardiaid yn y cyngerdd Snowdon Rocks gyda’r nos.

 

A llawer iawn mwy!

Cysylltwch â Jayne yn jayne@byyoursideappeal.org  neu ar 07881578105 neu â Kirsty ar byyourside@wales.nhs.uk neu 01248 384395 i sgwrsio am waith gwirfoddoli fyddai’n addas i chi.