Mae’r canlynol yn rhoi gwybodaeth ddefnyddiol i’ch helpu â chodi arian. Os na allwch ddod o hyd i’r hyn sydd ei angen cysylltwch â Thîm Cymorth Codi Arian Awyr Las ar 01248 384395 neu ar byyourside@wales.nhs.uk . Diolch en fawr!

 

Cynorthwyydd Codi Arian

Gwybodaeth ychwanegol am yr Ymgyrch Wrth Dy Ochr

Ffurflen archebu defnyddiau